Oväntat kraftiga markrörelser i Kiruna

I Kiruna sätter gruvan marken i rörelse betydligt mer än vad LKAB räknat med. Deformationerna från mitten av malmen går flera år snabbare än prognosen, säger bergmekanikchefen Christina Dahnér.

- Expansionen av området går fortare än vad vi trott, större markområden berörs. Det är i alla fall 50 meter mer per år. Vi har frågetecken om vad som pågår där. Vi måste göra om vår prognos ganska snart för vi ligger flera år före prognosen i det området, det är helt klart, säger Christina Dahnér bergmekanikchef på LKAB.

Området som förvånar sträcker sig från gamla ön-viadukten och söderut. Marken rör sig mot E10:an, Bolagsskolan och Nikkaluoktavägen. Orsaken till att sättningarna från gruvan breder ut sig så snabbt vet inte LKAB.

- Vi har haft resursbrist under våren och vi har mer bara konstaterat att mätningarna ser ut såhär.  

Själva sprickorna har inte hängt med i samma raska takt som sättningarna - än så länge.  Men det LKAB kallar deformationslinjen har nått Banverkets omformarstation för el till tågen.

- Den går nog igenom i dagsläget om jag minns rätt. Men den håller samtidigt på att ersättas i dagarna så det påverkar inte det dagliga livet i Kiruna.

Förändringen har skett från mätningarna i höstas, och Christina Dahnér konstaterar att det har gått väldigt fort.

Visste ni att det kunde gå så fort?

- Vi vet ju att vi står inför en förändring i mekanism, det har vi misstänkt ett tag men vad det sen innebär i praktiken det vet vi inte än, säger Christina Dahnér bergmekanikchef på LKAB.

Magdalena Martinsson SR Norrbotten