Åklagare utreder marksprickor

Gruvbrytningen har skadat marken i Kiruna mer än tillåtet. Det misstänker iallafall länsstyrelsen som har åtalsanmält LKAB. Marken utanför gruvområdet har rört sig flera centimeter mer än tillåtet, misstänker David Berggård som är ansvarig för gruvtillsyn.

Nu ska miljöåklagaren utreda om LKAB av slarv eller med vett och vilja har satt marken i Kiruna i rörelse mer än tillåtet.

- Mätvärden talar för att LKAB brutit mot villkoret, säger David Berggård på länsstyrelsen.

Hur stor är avvikelsen?

- I vissa punkter rör det sig om någon eller några centimeter, säger David Berggård.

Gruvbrytningen får orsaka att marken sjunker eller töjer sig max en centimeter utanför industriområdet. Men LKAB:s egna mätningar visar att flera mätpunkter rört sig flera centimeter. Till exempel vid Vattenfalls gamla transformatorstation och Banverkets elstation.  LKAB anser att man inte kan utesluta att sättningarna beror på naturens krafter.

Men som vi tidigare berättat har gruvföretaget i nyare mätningar flyttat fram den så kallade deformationslinjen så att den skär rakt igenom Banverkets elstation.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten

magdalena.martinssson@sr.se