Piteå fortsätter att satsa på bioenergi

Redan om ett par år kan en mångdubbelt så stor dimetyleterfabrik stå på plats i Piteå, jämfört med den testanläggning för biobränslet som är på väg att börja byggas det närmsta halvåret. Det är i alla fall vad visionärerna i det branschöverskridande energiprojektet hoppas på.

Trots att det första spadtaget ännu inte satt i jorden för den kommande dimetyleterfabriken i Piteå är ändå planeringen för nästa fas i det här biobränsleprojektet i full gång.

– Vad vi diskuterar nu är att skala upp 25 gånger och bygga en större anläggning, säger Jonas Rudberg, vd för utvecklingsbolaget Chemrec.

De sista av de 265 miljonerna till den här första fasen blev helt klara nu i dagarna.

Inom ett halvår kommer testfabriken börja byggas och ungefär ett år senare, under våren 2010, ska anläggningen kunna producera 5 ton av dimetyletern om dagen.

Tanken är att bränslet då kunna användas i ett antal helt nyframtagna Volvolastbilar som ska rulla i Piteå, Växjö, Stockholm och Göteborg och att lastbilarna där också kunna tankas med bränslet via ett antal Preem-tankstationer.

Finansieringen av nästa fas kommer enligt Jonas Rudberg förhoppningsvis att vara på plats långt innan de här lastbilarna börjat rulla. Det handlar då om en fabrik i länet som alltså skulle producera 25 gånger så mycket alternativbränsle som den första mindre testanläggningen.

Det är en investering på 1,2 miljarder och enligt enligt Chemrec:s vd Jonas Rudberg, hänger mycket på om den svenska Energimyndigheten fortsätter att stötta projektet. I så fall tror han att de andra investerarna följer efter.

Anna Torgnysdotter, SR Norrbotten
anna.torgnysdotter@sr.se