Sverige behöver rikstäckande ambulanshelikoptrar

Sverige behöver ett rikstäckande system av ambulanshelikoptrar för att alla patienter skall få lika bra vård oberoende av var man bor i Sverige, det anser Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade, RTP. Ambulanshelikoptrar har utretts 58 gånger. Den 58:e utredningen visade att man med 12 ambulanshelikoptrar placerade på strategiska platser i Sverige skulle nå 90 procent av befolkningen inom 30 minuter för transport till närmsta sjukhus.

– Vi vet att ett snabbt och kvalificerat omhändertagande av skadade och svårt sjuka patienter ökar överlevnaden och livskvaliteten. Vid akut skada av rygg, nacke och skalle är det väl känt att ett kompetent omhändertagande inom de två första timmarna efter olyckan är avgörande för omfattningen av de bestående skadorna, säger Pelle Kölhed, förbundsordförande i RTP.

En läkarbemannad ambulanshelikopter möjliggör effektiv och säker vård under transport till närmaste sjukhus. Forskning visar att ett ambulanshelikoptersystem med läkare ombord ökar överlevnaden med upp till 50 procent jämfört med ett system med vägambulanser. Likaså sjunker antalet personer med kvarvarande skada, vilket minskar kostnaderna för vårdinsatser.

Frågan får inte längre gömmas undan i osäkerhet om huvudmannaskap. Det måste skapas en effektiv ambulanshelikopterorganisation som kan ingå i en nationell insatsstyrka för en rättvis akutbehandling, skriver RTP i ett pressmeddelande.