Färre alternativ för Norrbotniabanan

Banverket avför nu alternativet att dra Norrbotniabanan över Sandön utanför Luleå. Därmed återstår tre alternativa sträckningar av den nya järnvägen in i staden. De områden som utreds vidare görs nu också smalare.

– Vårt arbete blir tydligare och vi kan nu koncentrera oss på de kvarvarande alternativen. Fortfarande har vi många frågor att jobba vidare med, säger utredningsledare Malin Fahller, i ett pressmeddelande.

Utredningskorridoren över Sandön väljs bort av flera skäl. Den är längst, dyrast och gör stort intrång på Sandön. Det finns även svårigheter med att få in järnvägen vid oljehamnen.

De alternativ som återstår är en västlig infart via Storheden eller en östlig infart, antingen via Gråsjälören eller via Hamnholmen. Endast alternativet via Hamnholmen ger en tydlig koppling till Luleå flygplats.

De kvarvarande tre utredningskorridorerna har nu gjorts smalare än vad som utreddes från början, och alla alternativ med högbro eller sänktunnel har valts bort.

Banverket planerar att före årsskiftet lämna en miljökonsekvensbeskrivning över de kvarvarande utredningskorridorerna till länsstyrelsen. Under 2009 räknar Banverket med att ställa ut järnvägsutredningen. Då får allmänhet och remissinstanser ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.