Taxibolag utan telefonväxel

Luleå Taxi och Pite Taxi meddelar att deras växel är ur funktion. Färdtjänst och andra som behöver komma i kontakt med taxibolagen drabbas, och det kommer att dröja innan problemen är åtgärdade. Problemen beror på ett fel hos Skanova som är ett dotterbolag till Telia.