Hjärfel hos nyfödda missas

Det har blivit vanligare att livshotande hjärtfel inte upptäcks innan mamma och barn lämnar BB. På åtta år ökade andelen oupptäckta hjärtfel från 12 till 30 procent.
Under samma period har det också blivit mer vanligt med tidig hemgång. Idag lämnar varannan mamma sjukhuset inom 48 timmar. En kritisk tidpunkt i barnets utveckling är de första dygnen, när förbindelsen mellan lungpulsådern och kroppspulsådern stängs. För barn med vissa hjärtfel det kan bli förödande om de inte snabbt får vård. Därför undersöker forskarna nu metoder att hitta barnen med hjärtfel innan de går hem. Att mäta blodets syresättning med en mätare mot huden, är en av metod som hittills visat sig lovande, säger barnhjärtläkaren Jan Sunnegårdh i Göteborg. Det är inte bara hjärtfel som riskerar att förbli oupptäckta innan barnet lämnar BB. Det gäller också gulsot, sjukdomar som rör ämnesomsättningen och inte minst allmän blodförgiftning - där symptomen kan komma fort, vara dramatiska och i värsta fall leda till döden.