Stor brist på psykologer

Det är stor brist på psykologer i länet både inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Det har bland annat inneburit att kön till barn- och ungdomspsykiatrin i Luleå-Boden vuxit, trots att de fått statliga kökortningspengar.
För ett år sedan var väntetiden sex till sju månader och i höstas var köerna borta, men nu växer dom alltså återigen. Kökortningspengarna har använts bland annat till att nyanställa personal men trots det så saknas det två psykologer på heltid vid barn och ungdomspsykiatrin i Luleå-Boden. Och vakanta psykologtjänster finns det på många enheter i länet. - Ungdomar med självmordsrisk, allvarlig anorexi och de som söker själva prioriteras medan andra får vänta uppemot fyra månader, säger Lena Johansson enhetschef vid barn- och ungdomspsykiatrin i Luleå-Boden. Hon säger vidare att landstinget måste bli mer aktiva i rekryteringsarbetet för att locka nyutbildade psykologer till Norrbotten.