Tandläkarbristen fortsätter i länet

Det skulle behövas ytterligare ett 10-tal tandläkare i Norrbotten.
Landstinget har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att komma tillrätta med bristen bland annat genom stafettverksamhet inom länet. Men trots det finns fortfarande en brist på tandläkare och tandhygienister. Landstinget har dessutom jobbat med att få fler ungdomar från länet att söka till tandvårdsutbildningarna.