Ny järnväg planeras genom nordnorge

I nordnorge planeras en motsvarighet till Norrbottniabanan, som det finns planer på att bygga här i Sverige.
Kommunerna bakom det norska projektet vill att den så kallade Tromsbanen ska kopplas ihop med vår svenska Malmbana några mil från Kiruna. I snart tio års tid har några nordnorska kommuner och länsledningen i Tromsö arbetat för att få en ny mellanriksväg från Tromsö och ned till Tornehamn utanför Kiruna. Det projektet har nu förädlats till att också omfatta järnväg på samma sträcka genom Sördalen. Kortaste vägen ut i Europa är genom Sverige, för i Norge finns ingen järnväg i nord-sydlig riktning norr om Fauske, som ligger i höjd med Arjeplog. Prognoserna för framtidens transportbehov pekar på en långtradare var tredje minut genom Bardu kommun och det är den godsmängden man vill få över på järnväg. Det skulle både blir ge bättre miljö och vara mer kostnadseffektivt, enligt förespråkarna för projektet.
Stigarne Nordström