Fiskekriget i Haparanda fortsätter

Konflikten mellan kustfiskets intressen och Torneå-Mounio-Laino älvars förening trappas upp.
I förra veckan anklagades yrkesfiskarna för att täppa igen älvmynningen i Haparanda med hundratalet redskap. Något som fick berörda fiskare och fiskevattens ägare att gå i taket. - Det är inte seriöst av en förening att sprida falsk propaganda och nu vill vi visa hur det egentligen ser ut, säger yrkesfiskaren Bengt-Olov Innala. I mynningsområdet finns enligt yrkesfiskarna 14 redskap och laxen har över tre kilometer fritt vatten att vandra igenom. Från det att redskapen läggs ut fiskas till att börja med arter som aborre, gädda och sik, men från den 19 juni fiskar man även lax i hela området. Detta trots att lax i det inre mynningsområdet inte får fiskas förrän från den 3 juli. Fiskarna säger att de skulle kunna tänka sig ett stopp av allt laxfiske fram till 3 juli om de fick ersättning för det och om restriktionerna under våren även skulle gälla längs älven. 1991 löstes 80 procent av fisket in i Haparanda skärgård. De 20 procent som återstår är de områden där yrkesfiskarna idag lägger ut sina redskap från det att isen går, men en total inlösning av fisket är inte aktuellt. Det säger både yrkesfiskarna och Sven Danell, byaålderman i Nikkala och också representant i fiskevatten ägarnas styrelse.