Privat företag får lämna Sunderbyn

Landstinget tar tillbaka driften av köket vid Sunderby sjukhus. Idag sköts köket av privata Sodexho, men företaget ska lämna verksamheten den 6 september. Landstinget anser att det är ekonomiskt bäst att man själv driver köket. Enligt divisionschef Göran Wallo kommer personalen att erbjudas anställning hos landstinget.