Samerna bör erkännas som urfolk

Grundlagsutredningen föreslår att samerna erkänns som ett urfolk i grundlagen. Motiveringen är att samerna har en särställning bland de nationella minoriteterna.

Grundagsutredningen föreslår även en förstärkning i ordalydelsen så att det blir tydligare att de etniska, språkliga och religiösa minoriteterna har rätt att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv.

Sametingets styrelseordförande Lars-Anders Baer är glad över utredningens principiellt viktiga ställningstagande, men saknar ett klarläggande över Sametingets roll och status.

Grundlagsutredningen som leds av landshövdingen Per Unckel överlämnade på onsdagen sitt betänkande ”En reformerad grundlag” (SOU 2008:125) till justitieminister Beatrice Ask.

En enig utredning föreslår en rad förändringar i regeringsformen och annan lagstiftning i syfte att stärka och fördjupa den svenska folkstyrelsen. Utredningen föreslår också att samerna erkänns som ett urfolk i grundlagen. Utredningen motiverar det med att samerna som urfolk har en särställning bland de nationella minoriteterna. Den föreslår även en justering av den befintliga regleringen till att de etniska, språkliga och religiösa minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas (istället för ”bör främjas” som det står idag).

Lars Anders Baer som är Sametingets styrelseordförande är glad att utredningen motiverar sitt förslag med att Sverige i FN röstat för deklarationen om urfolkens rättigheter.

- Nu kan man verkligen säga att Sverige igångsätter processen att implementera FN:s urfolksdeklaration, säger han i ett pressmeddelande från Sametinget.

Deklarationen slår fast urfolkens rätt till bl.a. kultur, språk och institutioner samt till självbestämmande i frågor som rör dem själva.

Det som saknas i förslaget enligt Lars Anders Baer är att klarläggandet av Sametinget roll och status som folkvalt organ i den svenska folkstyrelsen.

- Från samisk sida utgår vi från att denna fråga kommer att behandlas av regeringens samepolitiska arbetsgrupp. De bereder den samepolitiska propositionen som ska överlämnas till riksdagen 2010, säger Lars-Anders Baer.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".