Oro i Gällivare för förlossningsvården

Landstingsstyrelsens beslut att åter öppna BB i Kiruna skapar oro bland personalen vid BB i Gällivare.
Utflyttningen från Malmfälten har medfört att antalet förlossningar stadigt minskar och då landstinget väljer att ha två små enheter istället för en större i området kan det innebära ökade medicinska risker, det säger Ulla Ottosson som är tillförordnad verksamhetschef vid BB i Gällivare. Hon säger vidare att beslutet att öppna i Kiruna innebära att båda BB - klinikerna kan komma att läggas ner på sikt. Ett minskat antal förlossningar i Gällivare kommer enligt Ulla Ottosson också medföra problem att rekrytera och vidareutbilda personal.