Detaljer för Kiruna-BB snabbutreds

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Landstingsstyrelsen är nu överens om att åter öppna förlossningsverksamhet i Kiruna. - Men det är för tidigt att spekulera i hur och när verksamheten kommer igång, säger Hans Rönnqvist, som är chef för landstingets division opererande specialiteter.
Landstingsdirektören har fått i uppdrag att leverera fakta kring lokaler, personal och kostnader för att åter öppna BB i Kiruna. I oktober ska fakta finnas på Landstingsstyrelsens bord och i november ska Landstingsfullmäktige ta det formella beslutet - förutsatt att socialdemokraternas landstingsgrupp böjer sig för distriktsstyrelsens direktiv att acceptera kompromissen. Brist på nyckelpersoner Den politiska ovissheten kommer att leva fram till dess ett formellt beslut är fattat, men det finns även en ovisshet över bemanningen. Det är redan idag brist på barnmorskor och gynekologer, som är de nyckelpersoner som behövs vid en förlossningsverksamhet. - Redan idag använder sig Landstinget av stafettläkare inom gynekologin, men det är för tidigt att spekulera i hur bemanningen ska klaras. Det beror på hur verksamheten ska bedrivas, säger Hans Rönnqvist. Den BB-avdelning, som åter ska öppnas i Kiruna, kommer att ingå i Landstingets division opererande specialiteter - en division som redan idag har budgetproblem. Prognosen pekar på ett underskott på 80 miljoner kronor redan innan kostnaderna för att öppna BB i Kiruna beräknats.