Finsk lag minskar sexresor från länet

Sexhandeln mellan Norrbotten och norra Finland kommer att minska. Det tror tillförordnade länspolismästare Lars Åström blir resultatet av att Finland väntas anta en ny lag mot sexköp.
En liknande lag finns sedan tidigare i Sverige och han välkomnar att Finland tar efter. Det förekommer att män från Norrbotten åker till norra Finland och köper sex av prostituerade, men Lars Åström tror att finska polisen får möjlighet att stoppa den verksamheten genom den nya lagen. - Men att få bort prostitutionen helt går inte, säger Lars Åström.