Landshövdingen avtackades

Landshövdingen i Norrbotten Kari Marklund, som går i pension, avtackades på fredagen efter sina drygt fyra år på uppdraget.
Kari Marklund har doktorsexamen i fasta tillståndets fysik. Han arbetade som rektor för Mitthögskolan när han utsågs till landshövding i Norrbotten. Kari Marklund har bland många uppdrag också varit chefredaktör för den svenska Nationalencyklopedin och chef för universitetsbiblioteket i Luleå. Introducerade basketsporten Tillsammans med ungdomskamraten Jan-Anders 'Jampa' Eriksson och den gemensamma idrottsläraren Lars Sjöö vid Luleå Allmänna Läroverk introducerade han basketen i Luleå i början av 1950-talet. Det blev grunden för nuvarande Basketcentrum i Luleå.