Svenskt förslag om utsläppsregler bra anser LKAB

En svensk utredning om EUs kommande regler om handel med utsläppsrätter är positiv anser LKAB - men frågan är fortfarande öppen eftersom EU ännu inte beslutat, anser företagets ledning.
Frågan om handel med utsläppsrätter av koldioxid som EU snart ska ta ställning till är fortfarande en öppen fråga för länets basindustri. Det anser LKAB:s VD Martin Ivert. Men han ser positivt på det svenska förslag som en parlamentarisk kommitté nyligen lagt fram och som just nu bereds på näringsdepartementet. - Det förslag som har lagts fram, och då baserar jag mig på våra experter i det sammanhanget, tyder på att de har lyssnat på våra synpunkter rätt mycket, och vi känner att det här förslaget trots allt blev ganska bra, säger han. Det handlar om den svenska parlamentariska kommitté som för några veckor sen kom med förslag till hur EU:s direktiv om handel med utsläppsrätter ska hanteras i Sverige. Ett omfattande förslag som just nu bereds på näringsdepartementet. EU:s direktiv med ett omfattande system för handel med utsläppsrätter har sin grund i det s k kyotoprotokollet. EU:s förslag har hårt kritiserats av bl a länets basindstri eftersom man befarar att det, med sina regler, kommer att tvinga fram produktionsminskningar för att man ska klara utsäppsreglerna. EU:s direktiv är just nu föremål för förhandling inom EU-parlamentet och rådet, enligt EU:s miljökommisionär Margot Wallström. Även om tongångarna i den svenska utredningen är positiva sett ur LKAB:s synpunkt, så är vd:n Martin Ivert inte beredd att dra någon lättnadens suck. - Det ska nu förankras inom EU och där vet vi inte vart det kan ta vägen, säger han. Beslut om utsläppshandeln väntas under det här året.