Mest miljömedvetna företag i Norrbotten

Företag i Norrbotten är bäst i Sverige på att ta miljöhänsyn. Det visar statistik från NUTEK. 41 procent av företagen i länet säger att dom arbetar aktivt med att sätta upp och nå miljömål.
I en enkät där 14 000 företag i hela landet fick svara på frågan om dom har miljömål och om dom arbetar aktivt för att nå det målet svarde 41 procent av företagen i Norrbotten att dom hade det. Närheten till miljön spelar in Vid Nutek, som gjort undersökningen, vet man inte varför just företagen i Norrbotten är bra på miljötänkade, men det faktum att storstäderna är sämst, enligt undersökningen, kan tyda på att närheten till miljön spelar in. Rikssnittet ligger på 31 procent och sämst i landet när det gäller miljötänkande hos företag är Stockholm, Uppsala och Gotland där bara 27 procent av företagen jobbar aktivt mot miljömål.