Lång väntan på körkort

Väntetiderna för att få köra upp för körkort är lång under sommaren. Först i mitten av augusti finns lediga tider uppkörningtider i Norrbotten, men ändå ligger Norrbotten betydligt bättre till än många andra områden i landet.
- Trafikinspektörerna jobbar övertid under sommaren, både på kvällar och helger, för att hinna med så många körprov som möjligt, säger Göran Rova, chef vid vägverkets förarprovsavdelning för norra Norrland. Trots det finns det inga lediga uppkörningstider för bil, motorcyckel och lastbil i Norrbotten förrän under vecka 34. Det vill säga i mitten av augusti. I Västerbotten är väntetiderna en vecka kortare. Längre söderut i landet är väntetiderna betydligt längre. Där får man på många håll vänta till september om man vill köra upp för körkort. Att det blir så här långa väntertider under sommaren beror delvis på att trafikinspektörerna måste få semester, men enligt Göran Rova beror det främst på att många som kommer för att köra upp inte är tillfäckligt förberedda. - 25 procent av körproven är omprov. Om vi slapp omproven skulle vi inte ha några köer, säger han. Flest omprov har de elever som inte gått på körskola för att lära sig köra bil.
Jeanette Öhgren