Omedelbara sparåtgärder i Luleå

Sparåtgärder kommer att vidtas inom skolan i Luleå. Anledningen är att barn- och utbildningsnämnden i år väntas gå med 28,6 miljoner kronor i underskott.
På fredag sammanträder barn- och utbildningsnämnden. Då ska de ta ställning till om skolchefen ska få rätt att besluta om olika sparåtgärder. Redan på måndag träder nämndens beslut i kraft. Bland sparförslagen märks anställningsstopp, inköpsstopp för varor och tjänster, samt stopp för resor och konferenser utanför kommunen. Vissa projekt i gymnasieskolan ska också omprövas.