Väntan kostar extra för Vattenfall

Vattenfall förlorar 100 000 kronor på att man ännu inte fått tillstånd att använda en jordtäkt för arbeten vid Sattisjauredammen, nära Suorva.
Det är till mindre, så kallade mätöverfallsdammar, som Vattenfall behöver moränjord. Företaget har en jordtäkt i närheten, men har ännu inte fått tillstånd av länsstyrelsen att nyttja den. I stället måste Vattenfall köpa jord från Bolidens koppargruva i Aitik. Projektledare Hans Grönlund, vid Vattenfall Vattenkraft, säger att det inte rör sig om miljöfarlig kopparjord och mängden uppgår till 500 kubikmeter.