Mindre optimism om vindkraft

Optimismen har sjunkit i Vindkompaniet om att få bygga sju vindkraftverk på berget Ripatjåkka söder om Torneträsk. Anledningen är att Naturvårdsverket begärt att regeringen ska handlägga frågan, trots att företaget inte anser att det behövs. Enligt Vindkompaniet är det ett litet projekt som inte ligger inom det obrutna fjällområdet.
Gabna sameby har tidigare sagt sig vara positiv till satsningen och Kiruna kommun har utpekat området som lämpligt för vindkraft. Länsstyrelsen ska nu ta ställning till om Vindkompaniet ska få tillgång till den nödvändiga marken och sedan ska regeringen bedöma om projektet är lämpligt ur miljösynpunkt.