Bra läge för Luleåföretag

Trots att verkstadsindustri traditionellt brukar ha det svårt i lågkonjunktur så har AB Erik Erlandsson med 25 anställda i Luleå just nu bra snurr på hjulen och planerar utökning enligt företagets VD Björn Kullberg.
- Företaget har en bra orderingång och vi lever med en ständing tillväxt i verksamheten, i år har vi sannolikt en ökning på ca 30% i vår verksamhet, säger han Ökningen beror, enligt Björn Kullberg, till stor del på det samarbete som sker mellan olika företag inom verkstadsnätverket Evonet. Dit är en rad större och mindre företag i verkstadsbranchen anslutna, förutom Erik Erlandsson, till exempel Ferruform i Luleå. Men expensionen beror, enligt Kullberg, också på ett målinriktat arbete under 15 års tid där laser- och vattenskärteknik utvecklats. Att AB Erik Erlandsson klarat sig så bra trots lågkonjunktur beror, enligt Kullberg, till en del på att man haft tur och kunnat kompensera nedgång i en viss branch med att vara aktiv i en annan. Viss skicklighet finns också med i bilden menar han genom att man kunnat tyda tidiga signaler på nedgång i en viss sektor.