Psyksjuka kan ha vapen hemma

Hundratals psykiskt sjuka kan ha vapen hemma. Det trots att läkarna ska anmäla sina patienter till polisen om läkarna anser att patienten inte bör ha vapen hemma. I år har det bara skett en gång i Norrbotten.
Det borde vara flera hundra, säger Claes Johansson, rikspolisens vapenexpert. Varje år söker tusentals människor till psykiatrin i Norrbotten för psykisk ohälsa. Hundratals söker för sina självmordstankar. Ingen av dom borde ha ett skjutvapen hemma, säger Claes Johansson, rikspolisens vapenexpert. När en läkare inom psykiatrin får en patient som han anser inte bör ha ett skjutvapen ska läkaren enligt lag anmäla den personen till polisen. Polisen i sin tur tar reda på om personen har ett skjutvapen. Om så är fallet tas vapnet om hand tills personen är frisk igen. Men Norrbottensnytts undersökning visar att bara något enstaka fall har anmälts till polisen av läkare i år. Det innebär att personer som är aggressiva, självmordsbenägna eller åldersdementa kan ha vapen hemma och det kan få mycket allvarliga konsekvenser, säger Claes Johansson. Men på Sunderbyns Sjukhus psykiatriska avdelning ställer man sig frågande. - Enligt lagen så behöver inte vi anmäla våra patienter till polisen om det "står klart" för oss att patienten inte har vapen hemma, säger Nils Sundberg, verksamhetschef. Och det står ofta klart för oss om personen har vapen eller inte när vi intervjuar dom. - Så säger han bara för att komma undan, säger Claes Johansson på rikspolisen. Det är i ytterst få fall det kan stå just "klart" för läkaren att patienten inte har skjutvapen hemma. I princip ska patienten inte ha armar eller ben, fortsätter han. Läkarna har problem att tolka lagen i hela Sverige. Bara några anstaka fall anmäls och sammanlagt dom senaste tre åren har det bara varit ett tio-tal anmälda fall i Norrbotten. - Men det borde inte vara några problem för läkarna att tolka lagen rätt för i förarbetet till lagen står klart och tydligt vad som gäller. Och den skickar socialstyrelsen ut och den borde läkarna ha läst, säger Claes Johansson. Nils Sundberg erkänner dock att för få fall anmäls och han säger att det här är något som läkarna borde ta upp: - Men det finns också problem för det är inte så roligt att anmäla en jägare som är deprimerad till polisen för att dom ska kunna ta hans vapen mitt under älgjakten. Den kanske är det enda han lever för. Vad ska han säga till sina polare i jaktstugan?