Världsarvet Laponia ute på remiss

Länsstyrelsen har idag skickat ut ett förslag till samlad förvaltningsplan för världsarvet Laponia på remiss.
Tanken är att förvaltningsplanen ska vara ett kraftfullt instrument i arbetet med att långsiktigt vårda, förvalta och bruka världsarvet Laponia på ett sådant sätt att de kvaliteter som en gång gjorde området till ett värdigt världsarv bevaras. Förslaget har utarbetats i samverkan med Gällivare och Jokkmokks kommuner men även samebyarna inom området har inbjudits till arbetet. Förvaltningsplanen för Laponia är den första som görs i Norrbottens län. Det är också den mest omfattande i landet, eftersom det område, Laponia, som planen omfattar, har stor geografisk täckning.