Nytt skogsbolag bildat

Sveriges största träindustriföretag, Royal Star bildas. Det står klart idag sedan ägarna till de två träindustriföretagen Mindab och AssiDomän Timber nu undertecknat det slutliga samgåendeavtalet.
Sveaskog, LRF och Skogsägarna Mellanskog har idag undertecknat det slutgiltiga avtalet avseende det den 2 juni 2003 offentliggjorda samgåendet mellan Mindab (Mellanskog Industri AB) och AssiDomän Timber. Ansökan till berörda konkurrensmyndigheter kommer nu att lämnas in. Till styrelseordförande i Royal Star föreslås Stig Nordin, tidigare VD för Korsnäs, Kinnevik och Invik & Co AB. Till styrelsen i övrigt föreslås Thomas Björklund, Reinhold Lennebo, Lars Sköld, Tommy Nilsson och Anna-Stina Nordmark-Nilsson. Till VD i Royal Star kommer att utses Anders Nilsson, tidigare VD i AssiDomän Timber och till vice VD Kent Torwald. Samgåendet bedöms kunna slutföras under augusti/september, förutsatt att erforderliga tillstånd då erhållits.