Skolan utreder inga privata alternativ

Skolan i Luleå inför ett begränsat anställningsstopp och stopp för inköp av varor, tjänster och konferenser utanför kommunen. Det blir också restriktivare när det gäller personalförmåner.
Det här framgick vid det extrainsatta mötet under fredagen med Barn och utbildningsnämnden, BUN. I september ska politikerna kolla hur besparingarna lyckats, men sedan kan bli ytterligare åtgärder, som nedläggning av skolor med minskande elevantal. Däremot utreds inte huruvida det ska tas ut avgift för skollunchen i gymnasiet eller ej och inte heller en eventulell privatisering av kök och städning. Det är något som bland andra centern och folkpartiet föreslår.