Dyrare sedan Riksbanken flyttade från Luleå

Det har blivit dyrare för Sparbanken Nord, sedan Riksbanken flyttade sitt dotterbolag Pengar i Sverige aktiebolag från Luleå till Umeå.
Bolaget transporterar stora summor pengar från banker och företag och flytten till Umeå har inneburit extrakostnader för Sparbanken Nord och ökade säkerhetsrisker. Det säger VD Erik Hägglöv på Sparbanken Nord, som har kontor på flera håll i Norrbotten.. Men banken har också satt in en del motåtgärder, till exempel säkrare hantering av bankkort och säkerhetsutbildning av personalen.