Livsfarlig leksak säljs på marknader

Gummijojo är en populär men livsfarliga leksak som kan köpas på festivaler och marknader runt om i landet.
Jojot sitter fast i ett tjockt gummisnöre som kan blir väldigt långt när man slänger ut det. Risken är bland annat att gummisnöret kan snurra runt halsen och blir en strypsnara. Ännu har inget omkommit men det har varit nära, säger Göran Brännström, konsumentrådgivare i Skellefteå. Ännu finns inget förbud mot produkten men Konsumentverket har anmodat leverantörerna att sluta sälja produkten och det brukar räcka för att leverantörerna ska dra tillbaka varororna ur sortimentet. Bryter någon mot anmodan så kan konsumentverket gå till marknadsdomstolen för att få ett förbud på produkten.