Nu försvinner polisbåten i Norrbottens skärgård

Det är Rikspolisstyrelsen, RPS, som beslutat dra in polisbåten. Den typen av bevakning ska nu endast finnas i skärgårdarna i Stockholm och Göteborg.
Den första juli 1999 infördes skärpta nykterhetsregler till sjöss. Detta blir nu omöjligt för polisen att kontrollera när arbetsredskapen förvinner. Ansvaret över skärgården har nu hamnat på kustbevakningen.