Arjeplogsborna kan vattna igen

Idag upphäver Arjeplogs kommun bevattningsförbudet som legat sedan en vecka. Men det var inte bara läckor som orsakade vattenbristen utan invånarna förbrukade 50 procent mer vatten i år jämfört med samma period förra året.
Svårigheterna med att hitta läckagen i vattensystemet kvarstår och Lars Gunnar Burman, kommunens väg- och vatteningenjör, säger att det kan ta veckor innan läckorna är lagade. - På kommunen hade man hoppats att det skulle vara en stor läcka och inte flera små då de försvårar arbete betydligt när det gäller att hitta läckorna. Men som det ser ut nu så kommer inte vatten- och avloppstaxan höjas i kommunen om det inte drar ut ytterligare på tiden med reparationerna, säger Burman. Nu upphävs förbudet mot bevattning, men Lars Gunnar Burman uppmanar ändå till sans och folk inte springer ut och tokvattnar sina tomter. Då kan kommunen tvingas införa ytterligare förbud.