Stödpengar kvar att söka från EU

Pengar kan användas till projekt för bland annat arbetslösa, handikappade och invandrare. Av stödpengarna från EU, de så kallade Mål-3 pengarna är 125 miljoner kronor kvar enligt uppgifter från Länsstyrelsen.
Lena Israelsson är ordförande för Partnerskapet Växtkraft som är en sammanslutning som arbetar med EU-stöd, hon säger att det behövs mer information om vad stödpengarna kan användas till. Hon säger vidare att företagarna varit betydligt flitigare att ansöka om företagsstöd än vad andra grupper varit och hon vill se fler ansökningar med inriktning mot handikappade och jämnställdhet Men det kan bli en ändring på det när ett femtiotal projektansökningar som gäller just arbetslösa och jämnställdhet nu ligger hos länsstyrelsen i väntan på beslut