Skogsbranden under kontroll

Skogsbranden mellan Sunderbyn och Boden är nu under kontroll. Under hela morgonen har räddningstjänst från två kommuner arbetat med släckningen.
Det var fyra lok som orsakade branden som inträffade i höjd med Sunderby sjukhus. En så kallad tjuvbromsning inträffade; alltså att hjulen på ett av loken låste sig och gnistor uppstod. Gnistorna antände den torra marken utefter banvallen.