Akkats kraftstation åter i drift

Akkats kraftstation i Luleälven är återigen i drift. Det var för ett år sen som ett stort haveri inträffade och det blev omfattande skador på både byggnader ochaggregat. Sedan dess har reparationsarbeten pågått och produktionsförlusterna är beräknade till runt 100 miljoner kronor. Men nu är Akkats kraftstation alltså igång igen.