Pengar till projekt i Kangos

Regeringen beviljar Pajala kommun 100 000 kronor till projektet Livsmedelshus i Kangos. Pengarna ska användas till en förstudie som ska se hur det går att utveckla småföretagen i Kangos.
Maj-Britt Nykäinen är med i projektgruppen och glad över pengarna. Hon berättar att projektet syftar till att småföretagare i Kangos, som arbetar med livsmedel, ska få gemensamma och ändamålsenliga lokaler. De livsmedel som kommer tillverkas inom Livsmedelshuset är bland annat kaffeost, hjortronsylt, bröd och kött. Förhoppningen är också att det ska ge arbetstillfällen, ungefär 3 st förutom de 5 som blir med dem som ingår i projektgruppen. Förstudien är redan påbörjad och förhoppningen är att projektet ska vara i gång nästa höst.