Halvering av vårdplatser på Sunderbyn

Det kommer bli en halvering av vårdplatserna vid de opererande specialiteterna vid Sunderby Sjukhus. Det efter att åtta av nio nattsköterskor sagt upp sig efter en tvist om arbetsschemat.
Från mitten av augusti blir det mer än en halvering av vårdplatserna vid de opererande specialiteterna vid Sunderby Sjukhus. Anledningen är brist på nattsköterskor, detta sedan åtta av nio nattsköterskor sagt upp sig i missnöje med att de inte får prova ett nytt schema som ger högre lön. Enligt Mikael Dahlberg, verksamhetsansvarig för allmänkirurgi och urologi, så blir det en kraftig neddragning av verksamheten under hösten - från 74 till 30 vårdplatser. Nattsköterskorna vill arbeta efter en ny typ av schema som provats vid sjukhusets akut- och intensivvårdsavdelningar. Men arbetsgivaren har hittills sagt nej. Sedan nattsköterskorna sagt upp sig så utreder nu landstingets personalavdelning ärendet och ska lägga ett förslag på landstingsstyrelsens bord 27 augusti. Gun Holmström