Kiruna

Sopförbränningen dras med problem

De 15 000 ton aska som varje år kommer från sopförbränningen i Kiruna har ställt till med stora problem, eftersom reningen inte har fungerat som den ska, vilket lett till höga giftutsläpp. Trots det jobbar Tekniska verken vidare för att fördubbla sopimporten från Norge. Det skulle ge 34 000 ton aska per år. Kommunens miljöchef Mats Lahti ser stora problem med det.

Mer än en femtedel av soporna som stoppas in i pannan brinner inte upp. Under ett år blir 15 000 ton aska över. Det är lika mycket som vad tre hela fullastade malmtåg väger, och nästan allt hamnar på soptippen i Kiruna.

Reningsanläggningen för askan har inte fungerat som det var tänkt. Utsläppet av gifter till marken har varit för högt och rör och pumpar har flera gånger rostat sönder.

Trots det siktar Tekniska verken på att sopförbränningen ska mer än fördubblas om fyra år. Om planerna blir verklighet är resultatet ett askberg tung som sju fullastade malmtåg.

Mats Lahti, som är tillsynsansvarig, pekar bland annat på att Kiruna har fel geografiskt läge för stor sopförbränning. Detta med tanke på att pannor kan haverera ibland.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se