(MP) vill rädda jobben utan kärnkraft

Industrin kan minska elförbrukningen och de miljöfarliga utsläppen med ny teknik och vindkraft. Det anser Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson, som under måndagen och tisdagen tillsammans med partikollegor besöker bland andra SSAB i Luleå och LKAB i Kiruna för att studera vilka åtgärder som de kan vidta, utan att jobben hotas.

Enligt Miljöpartiet kan man klara jobben i framtiden genom att satsa på förnybar energi i stor utsträckning. Det finns idag planer på att bygga ut kraftvärme i ganska stor utsträckning och också vindkraft upp till 50 terrawatt. Det är mer än hälften av vad kärnkraften producerar.

– Vi beräknar att vi under 2010-talet skulle kunna avveckla en stor del av kärnkraften genom att vi producerar så mycket förnybar elenergi i Sverige och då räknar vi med att vi ändå har ett elöverskott i Sverige under denna period, säger Peter Eriksson (MP).

När det gäller miljösidan är SSAB en av de stora bovarna med mycket utsläpp av koldioxid, men här går det att införa nya teknik. Som exempel nämner Peter Eriksson att återanvända koldioxiden i processen.

– Jag tycker att det är viktigt att man utvecklar tekniken så att man får en effektivare process och använder mindre kol och får mindre koldioxidutsläpp. Det är också möjligt att vi kan hjälpa till politiskt genom att bidra ytterligare och skynda på denna process, säger Peter Eriksson.

Niklas Jälén, SR Norrbotten
niklas.jalen@sr.se