Älgar inblandade i många viltolyckor

Försäkringsbolaget If har tagit fram listan över länen där risken för att råka ut för en viltolycka är störst. Värst drabbade är bilisterna i Småland. I Norrbotten är risken relativt liten, men är olyckan framme är den det oftast i form av en älg.

I snitt har 9,5 av 1000 personbilar i Sverige råkat ut för en viltolycka under 2008. Det är en ökning från året innan då 8,4 bilar av 1000 krockade med vilt.

Kronoberg är även i år det län som drabbats av flest viltolyckor i relation till antal bilar - hela 24 stycken per 1000 bilar, att jämföra med 19,5 året innan. Det innebär en nära tredubblad risk jämfört med rikssnittet.

I Norrbotten är risken endast fyra på 1000 bilar. I Norrbotten inträffade 538 viltolyckor förra året, varav 343 älgkollisioner.

Förra året dog sju personer i krock med älg i landet.