Få missbrukare får vård i Norrbotten

Aldrig har så få missbrukare tvångsomhändertagits i Norrbotten som under förra året. Bara 15 personer vilket kan jämföras med Västerbotten där det omhändertogs 64 personer. - Länsrätten väntar för länge med att ta in missbrukare för tvångsvård, säger Berit Sunnerö, direktör för sociala frågor på Länsstyrelsen i Norrbotten.
År 2002 var det få missbrukare som omhändertogs i Norrbotten, visar ny statistik från statens institutionsstyrelse, SIS. För tio år sedan låg Norrbotten på samma nivå som Västerbotten när det gäller antalet omhändertagna missbrukare. Men förra året tog Norrbotten bara in 15 missbrukare medan Västerbotten tog in 64. - Man har en förmåga att inte vänta lika länge i Västerbotten och man är bättre på eftervård, säger Berit Sunnerö, direktör för sociala frågor på Länsstyrelsen. Att ta in missbrukare för tvångsvård är länsrättens och socialnämdens ansvar och Berit Sunnerö säger att det blir kostsamt när man väntar för länge med vårda missbrukare. - Ofta säger socialkontoret att det inte lönar sig att omhänderta missbrukare men följden om man väntar för länge med att agera blir att dom måste vårdas under längre tid vilket också kostar pengar. Jon Kärneskog