Stort underskott för landstinget

Landstinget i Norrbotten gjorde ett minusresultat på 264 miljoner kronor 2008. Störst underskott har medicin och opererande divisioner.

Totalt handlar underskottet för landstinget om 264 miljoner kronor för 2008.

Minskade statsbidrag och ett vikande skatteunderlag, på grund av utflyttning från länet i kombination med det finansiella läget, är orsakerna till underskottet, enligt landstingets ekonomichef Stefan Svärdsudd.

Kostnaderna för inhyrda stafettläkare har också ökat kraftigt. Inhyrd personal kostade 120 miljoner kronor förra året, en ökning med 25 procent jämfört med året innan.

Medicin har samma negativa underskott som året innan, dvs minus 65 miljoner. Division opererande har ökat sitt underskott, mest beroende på att man har försökt korta operationsköerna. Division primärvård har också ökat sitt underskott en del.

Plusresultat uppvisar däremot Folktandvården, Vuxenpsykiatri samt Kultur- och utbildning.

Inger Marklund SR Norrbotten