Radioapparater minskar renolyckor

Renolyckorna vid järnvägsspåren har minskat de senaste åren tack vare Banverkets miljonsatsningar på stängsel vid järnvägsspåren.
Vid övergångarna till landsvägar inträffar de flesta påkörningsolyckorna, eftersom man inte kan sätta upp stängsel. Därför investerade banverket för två år sedan i radioaparater som skulle skrämma iväg renarna så att de inte går upp på spåren. Nu kan man börja se de positiva resultaten. Vid de övergångar där man har satt upp skrämmor, har renolyckorna minskat från fyra per ställe och år, till en påkörd ren per plats och år. Det här innebär en ekonomisk vinst för banverket, eftersom ersättningarna för de påkörda renarna minskar. Det är också en lättnad för Banverkets personal som slipper åka ut och avliva lika många djur som tidigare, säger Per-Olof Larsson, forsknings- och utvecklingssamordare på Banverket.