Vattenskotrar stör människor och djur

Buller och splittrade fågelkullar längs Norrbottens stränder, det är enligt Länsstyrelsen i länet följden av körning med vattenskotrar.
Länsstyrelsen i Norrbotten har de senaste veckorna fått in många klagomål på personer som kör vattenskoter. Körning med stående vattenskoter är förbjudet i hela Sverige, men att köra vanlig vattenskoter är än så länge tillåtet, enligt polisen. Länsstyrelsen i Norrbotten arbetar nu för att även den typen av vattenskoter ska förbjudas, eftersom det anses att den stör ordningen och djurlivet i skärgården.