Inte så stora saneringskostnader

Saneringsarbetet efter det allvarliga läckaget av kalciumkarbid på SSAB i Luleå under helgen är nu i sitt slutskede. Tack vare den rådande lågkonjunkturen blev inte kostnaderna för företaget i och med olyckan så stora.

Det var en matarledning som började läcka ut kalciumkarbidpulver i två riktningar. Den ena riktiningen ledde till ett torrt, slutet rum medan den andra ledde till att karbidpulvret kom i kontakt med vatten. Hur läckaget kan ha uppstått är ännu oklart.

Tack vare den rådande lågkonjunkturen blev inte kostnaderna för företaget i och med olyckan så stora. Anläggningen kördes på halvfart, vilket innebär att företaget har lättare att ta igen utebliven produktion.

Enligt Mauritz Magnusson, presstalesman på SSAB, befann sig aldrig allmänheten i någon fara i lördags, när explosionsrisken på anläggningen var stor.

Torsten Gabrielsson, SR Norrbotten
torsten.gabrielsson@sr.se