Allt fler klagar på vården i Norrbotten

Klagomålen som kommer till patientnämnden i Norrbottens läns landsting har ökat med 56 procent under det senaste året. Mest klagar patienterna på det bemötande de får i vården, och det är framför allt operationsavdelningar och primärvården som har fått kritik.

Patientnämnden i landstinget är en politiskt sammansatt nämnd som man kan vända sig till om man har synpunkter på vården, bemötande, organisation eller resurser. 

Under det senaste året har antalet klagomål ökat, från 370 ärenden till 579.

– Det är klart en ökning senaste året. Vi tror delvis att det kan bero på att vi i patientnämnden har blivit mer synliga och att personal i vården hänvisar till oss mer, säger Margareta Pohjanen (S) som är patiensnämndens ordförande.

Det som fått allra mest kritik är det bemötande patienten får inom vården.

– Man upplever att man bemöts nonchalant eller kränkande. Att man inte får empati och att läkarna inte lyssnar på patienten, säger Margareta Pohjanen.

Hon tror att det kan bero på att personalen är mer stressad på grund av att de får mer och mer att göra.

Kommer då klagomålen fram dit de ska?

– Vi har återkoppling till vården. Patientnämnden redovisar också för landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen får våra protokoll, så visst kommer kritiken fram till tjänstemän och politiker, säger Margareta Pohjanen.

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se