Delade meningar om nya regioner

Mer än hälften av norrbottningarna anser att en ny storregion mest innebär nackdelar. Det visar de första resultaten från en undersökning som utförs av Umeå universitet, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet, finansierad av landstingen.

Norrbottningarna är mer negativa till en storregion än invånarna i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Totalt vill en tredjedel ha någon form av nya regioner. Men nästan lika många är skeptiska och vill behålla dagens indelning i län.

Cirka 2 500 norrlänningar har svarat på en enkät om tänkbara framtida regioner.

Enligt de första sammanställda resultaten råder det stor oenighet om hur Norrland bör delas in.

51 procent av norrbottningarna anser att en storregionbildning mest medför nackdelar, till skillnad från knappt 40 procent i Västerbotten och bara 28 procent i Västernorrland och Jämtland.

I Norrbotten anser bara 14 procent att fördelarna överväger, medan 19 procent tror varken att för- eller nackdelar överväger, medan 17 procent saknar uppfattning.

– Det kan också i vår undersökning noteras att kvinnor är klart mer negativa till en storregionbildning än män. Det gäller såväl för norra Sverige i stort som för Norrbotten, säger Nils-Gustav Lundgren som tillsammans med Sofia Reinholdt representerar LTU i undersökningen.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se