Nya sparkrav väntar i Gällivare kommun

Minskade skatteintäkter på grund av skatteutjämningssystemet och ekonomiska prognoser gör att kommunens förvaltningar och nämnder nu tvingas spara ännu mer inom den lagda budgeten. Två tänkbara åtgärder är personalneddragningar och höjda taxor.

Alla förvaltningar och nämnder i Gällivare kommun står nu inför nya sparkrav. Hur och var man ska spara ännu mer är ännu inte beslutat.

Klart är att kommunen i dagsläget för innevarande budgetår har 38 miljoner kronor lägre i intäkter, jämfört med när budgeten och förutsättningarna fastställdes.

Enligt ekonomichefen Göran Sandström är det minskade skatteintäkterna och ekonomiska prognoser som gör att kommunen ska spara ännu mer.

– Skatteunderlaget har ju för oss och alla andra vikit fruktansvärt mycket i förhållande till vad som kan anses normalt, säger han.

Orsaken är skatteutjämningssystemet i Sverige som gör att kommunerna drabbas av minskade skatteintäkter, även om de lokala skatteinkomsterna inte har förändrats så mycket.

– Tittar man sammantaget på de ekonomiska förutsättningarna för innevarande år så ligger vi i dagsläget på intäkter som är 38 miljoner kronor lägre för budgetåret 2009 än när förutsättningarna fastställdes. Redan för det här året och för de kommande åren kommer betydande sparkrav, säger han.

Innebär det här att ni får göra om hela budgeten?

– Vi vidtar åtgärder, är uppdraget, inom den budget som ligger så att vi inte förbrukar hela budgeten helt enkelt. I den meningen så gör vi väl då om den om man vill se det så, säger han.

Enligt Göran Sandström har Gällivare lägre kommunala taxor och högre personaltäthet än andra kommuner räknat per 1 000 invånare. Det skulle kunna innebära att kommunen tvingas till personalneddragningar och höjningar av olika taxor, för att kunna komma till rätta med den obalanserade budgeten.

Förvaltningar och nämnder har fått i uppdrag att se till att inte hela budgeten förbrukas under året. Om inget görs blir det ett klart minus i den kommunala kassan.

– Jag har kalkylerat lite grann på det och det skulle då hamna på ett resultat på minus 13,6 miljoner ungefär, säger Göran Sandström.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se