Nästan slut på pengar till krislindring

I regeringens vårbudget framgår att det inte blir några pengar till den europeiska socialfonden. Knappt fyra månader in på det nya året är socialfondens pengar nästan slut och många kommuner, företag och organisationer blir utan pengar i år. Bland annat i Piteå där Accra Tekniks och Nordtools utbildningar blir lidande.