Arbetslösheten stiger kraftigt

Vid månadsskiftet mars/april omfattade arbetslösheten i Norrbotten drygt 1 900 personer fler än för ett år sedan. ”Nu börjar de tidiga varslen under hösten 2008 att få genomslag på arbetslösheten”, säger Göran Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå.

För ett halvår sedan varslades drygt 270 personer i länet om uppsägning och nu nu kommer det att bli en kraftigt ökad arbetslöshet.

– De svartaste varselmånaderna var oktober och december så vi får räkna med ytterligare stigande arbetslöshet under våren, säger Göran Eriksson.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se